Таартнаң пӱдӱрчӱн — различия между версиями

Материал из sostik.info
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «Ікі хус хазыра оғырлап алтырлар. Ам олар хазыраны иблеріне апарилар. Чолда оларға сас чи…»)
 
м
 
Строка 6: Строка 6:
  
 
полған на саста хысхырысчалар. Оларның пірсі таарт тіп адалча, пірсін пӱдӱрчӱн тидірлер.
 
полған на саста хысхырысчалар. Оларның пірсі таарт тіп адалча, пірсін пӱдӱрчӱн тидірлер.
 +
=Примечание=
 +
'''"Таартнаң Пӱдӱрчӱн"''' ''тіп нымах 1952 чылда М. К. Добровтаң гіазылған. Институттың фондтарында пу нымахтың 1899 чылда Синявин аалда А. А. Ярилова пасхан варианты пар.''
 
[[Категория:Народное творчество]]
 
[[Категория:Народное творчество]]

Текущая версия на 19:26, 31 августа 2014

Ікі хус хазыра оғырлап алтырлар. Ам олар хазыраны иблеріне апарилар. Чолда оларға сас чир учурап партыр. Ол састы кизіп, париғаннарында, хазыра палғасха патып партыр.

— Тарт, тарт!—тіпче оларның пірсі.

— Пол полбас, пол полбас!—тіп тапсапча ікінӌізі. Ол ікі хус хазыраны амға читіре сығар полбин,

полған на саста хысхырысчалар. Оларның пірсі таарт тіп адалча, пірсін пӱдӱрчӱн тидірлер.

Примечание

"Таартнаң Пӱдӱрчӱн" тіп нымах 1952 чылда М. К. Добровтаң гіазылған. Институттың фондтарында пу нымахтың 1899 чылда Синявин аалда А. А. Ярилова пасхан варианты пар.